Overheid ontwikkelt digitale bezwaarprocedure voor burgers

Met een investering in een digitale bezwaarprocedure wil de overheid inzetten op betere communicatie met de burger en het terugbrengen van de menselijke maat. Het gaat in eerste instantie om een ontwerp gericht op een oplossingsgericht platform rondom de ondersteuning van bezwaren. In opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelt Justice42 dit platform in samenwerking met verschillende gemeenten waaronder de gemeente Amsterdam en gemeente Purmerend. De nadruk ligt op het burgerperspectief en de menselijke maat en daar waar nodig maatwerk. Begin 2022 wordt de het ontwerp van het platform opgeleverd. Op basis van de resultaten kan het platform worden gebouwd. 

De burger digitaal en laagdrempelig ondersteunen

Justice42, een sociale onderneming die zich inzet om het recht voor de burger door digitalisering toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken, gaat het ontwerp realiseren. Na het succes van Uitelkaar.nl, een online platform voor scheiden, zet Justice42 de opgedane kennis in voor een nieuw project: ditmaal in het bestuursrecht. Met Michiel Scheltema (oud-regeringscommissaris voor de Awb), als adviseur en inspirator, is er een grote hoeveelheid aan kennis op dit terrein in huis. Aangevuld door input uit een breed samengestelde klankbordgroep, een werkgroep en een burgerpanel, gaat Justice42 aan de slag om ook in dit domein een verschil te maken. “Doel is de burger zo goed mogelijk te helpen zijn probleem op te lossen. Dat kan door ondersteuning bij het maken van bezwaar, maar soms ook door naar een andere oplossing te zoeken”, aldus Michiel Scheltema.

De ontwikkeling naar een burgergerichte overheid

Het opzetten van een nieuw online platform rondom bezwaren past goed bij de ontwikkeling naar een burgergerichte overheid waar het deelprogramma Burgergerichte Overheid zich in het kader van de stelselvernieuwing rechtsbijstand voor inzet. Het platform ondersteunt en informeert de burger, wat uiteindelijk kan leiden tot het voorkomen van onnodige procedures tussen overheid en burger. Daarnaast wordt de aanpak van Passend Contact met de Overheid geïntegreerd in het platform, zodat ingezet wordt op de-escalatie en laagdrempelig contact met de burger. 

Ilse Dresscher, projectleider deelprogramma burgergerichte overheid: “We streven naar minder onnodige procedures tussen burgers en overheid. De ontwikkeling van een toegankelijk platform, kan hier een mooie bijdrage aan gaan leveren.”

Samenvatting online platform bezwaarprocedure 

  • Op het platform wordt de behandeling van bezwaar gedigitaliseerd;

  • Het platform is ontworpen om oplossingsgericht te werken: niet alleen gericht op de vraag of een besluit juist was, maar ook op het oplossen van het probleem van de burger;

  • De aanpak van Passend Contact Met de Overheid wordt geïntegreerd zodat ingezet wordt op de-escalatie en laagdrempelig contact;

  • Het platform is ingericht om de behoefte aan menselijke maat en daar waar nodig maatwerk te herkennen en vorm te geven;

  • Het bestuursorgaan en de burger kunnen werken in een centraal dossier;

  • Het platform genereert managementinformatie, voor rapportage en procesverbetering.

Nieuwsgierig naar de ontwikkelingen? 

Ben je werkzaam bij een gemeente en/of heb je in je werk te maken met het bestuursrecht? En wil je graag een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Kaspar Scheltema (06-10727958, kaspar.scheltema@uitelkaar.nl).

Neem voor vragen over het deelprogramma Burgergerichte Overheid contact op met: burgergerichteoverheid@minjenv.