Online scheidingsplatform uitelkaar.nl in de staatscourant

Het online platform uitelkaar.nl voldoet aan de kwaliteitseisen van de Raad voor Rechtsbijstand en wordt daarom opgenomen op haar website Rechtwijzer, zoals officieel gemeld in de Staatscourant van dinsdag 31 oktober. “Rechtwijzer heeft tot doel het recht toegankelijker te maken en burgers te helpen zelf hun weg binnen het recht te vinden. Deze unieke manier van online samen je scheiding regelen past goed bij onze doelstelling”, aldus Corry van Zeeland van de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor de Rechtsbijstand heeft tevens besloten subsidie te verstrekken aan klanten met lagere inkomens.

Op het vernieuwde scheidingsplatform uitelkaar.nl kunnen getrouwde stellen, geregistreerde partners en mensen die samenwonen zelf een scheidingsplan maken. Zij doen dat stap voor stap en worden daarbij begeleid met informatie en neutraal advies. Ieder kan de eigen wensen naar voren brengen en aan het plan werken wanneer het hem of haar uitkomt.

Het platform bevordert goed contact tussen de (ex-)partners en biedt deskundige hulp als zij ergens samen niet uitkomen. Uitgangspunt is dat een zelfgemaakt scheidingsplan de beste garantie voor de toekomst biedt: in de praktijk houdt men zich beter aan wat men zelf heeft afgesproken, dat is met name ook belangrijk als er kinderen zijn.

Bewust samen afspraken maken werkt beter

Uitelkaar.nl is met name geschikt voor mensen die de wil hebben om er op een goede manier samen uit te komen. Het stimuleert beide (ex-)partners om bewust afspraken te maken. (Ex-)partners die hun scheiding op deze wijze hebben geregeld, vonden dit een groot voordeel. “Het feit dat mensen zelf de regie hebben over de belangrijke beslissingen, zorgt ervoor dat het écht hun plan voor de toekomst wordt en niet een of ander standaarddocument”, zegt Kaspar Scheltema, mede-oprichter van uitelkaar.nl. Dit verklaart volgens hem ook de hoge tevredenheid onder klanten. Duidelijke afspraken zijn belangrijk om na een scheiding je weer op de toekomst te kunnen richten.

Lagere kosten

Omdat (ex-)partners hun afspraken grotendeels zelf maken, betalen zij een vaste prijs van €425 per persoon. Dit is veel minder dan bij normale scheidingszaken waar vaak met uurtarieven wordt gewerkt. Het verschil in kosten kan al gauw tot enkele duizenden euro’s oplopen. Klanten die in aanmerking komen voor subsidie betalen een prijs vanaf €110 per persoon. Er is een gratis intake om stellen te laten vaststellen of dit een voor hen geschikte methode is. Alle prijzen zijn inclusief de kosten voor een advocaat, die erop toeziet dat het plan in balans is en juridisch klopt.

Achtergrond

Uitelkaar.nl bouwt in belangrijke mate voort op de online procedure die eerder door o.a. stichting HiiL en Raad voor Rechtsbijstand is ontwikkeld. Via een eerste versie van dit platform zijn er 900 scheidingen geregeld. De resultaten geven aan dat dit een succesvolle manier van werken is. Deze tweede versie is mede tot stand gekomen op basis van de reacties van gebruikers.

Voor het bericht in de Staatscourant lees hier verder.